Turkish English French German

portre

Sosyal Payla??m Alan?

Facebook MySpace Twitter Delicious Google Bookmarks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Şuanda 2 ziyaretç aktif

Anasayfa

"Resimlerinde kulland??? kap?, ku? ve a?a motifleri ile Y?ld?r?m, estetik de?erlerin yan? s?ra d?nsel gndermeler de yap?yor. Kulland??? imgelerle tutsakl??? ve zgrl? anlatan Y?ld?r?m'?n ya?am?nda kap?lar?n ok nemli yeri oldu?unu gryoruz. Kap?lar? kimi zaman bir giz, kimi zaman bir tutsakl?k, kimi zamanda ayn? kap? bir umut olabiliyor. Kap?lar?n gizemini ve tutsakl???n?, ye?eren a?alar ve ku?larla, zgrl? ve umudu sembolize eden sanat? bu imgelerle gelece?e olan umudunu tuvaline yans?t?yor."

PROF. HASAN PEKMEZC? - 1999"Renklere ve biimlere ykledi?i simgesel anlaml? resimleri, zlem ve yaln?zl?k gibi isel duyumlar? yans?tmaya yneliktir."

PROF. KAYA ZSEZG?N - 1999"A??nm??, y?pranm?? geis objelerinin nnde gururlu bekleyi?lerine ?ahit oldu?umuz ku?lar, d? gcnn merakland?ran gizlerini, ya?am?n renk ahenkleri aras?nda, zgrl?n kontra srprizine a?k, ryan tedirginli?iyle anlatmaktad?r."

M. HAC?VAT ELEB? - 2006


"Gl resim tekni?i, konu edindi?i objeler, estetik kayg? ve plastik de?erleri ile kendine zg slubu aras?ndaki kpry renk lekeleriyle dengeleyen sanat?, simgesel anlat?m?n?n ipular?n? vermekle yetiniyor..."

MER KAYA (Anadolu Ajans?) - 2006


"zgrlk kavram? zerine tart??mas?n?, Trkiye ko?ullar?nda al??an,ya?ayan bir e?itimci-ressam olarak konumunu, soyutlad??? do?ada ku?, kap?, a?a gibi canl?-cans?z nesnelerle d??avuran Hseyin Y?ld?r?m'?n estetik biimi, kurulan tasar?m dengeleri ve lekeci anlay??la yans?t?lan figrlerin anlas?l?rl???yla, ortalama resim izleyicisine de hitap etmeyi ba?ar?yor."

?EF?K KAHRAMANKAPTAN (Gazeteci ve Sanat Yazar?) - 2008